Van 360 naar POP

Van 360 naar POP: Een rapport van 360 graden feedback krijgt pas betekenis wanneer het gebruikt wordt voor persoonlijke ontwikkeling.

Hier zijn een aantal stappen van belang:

  • Functioneringsgesprekken en coachingsgesprekken.
    De aanpak van het gesprek is van belang om tot goede afspraken te komen voor persoonlijke ontwikkeling.
  • POP en ontwikkelacties.
    De afspraken voor ontwikkeling moeten tot concrete ontwikkelacties leiden. Er zijn vier methoden van leren die, wanneer ze gecombineerd worden, de beste resultaten opleveren.
  • 360 in trainingssituaties.
    Hoe je met een 360 graden feedback rapport in groepssituaties om kunt gaan vraagt een speciale aanpak, die hier verder wordt beschreven.