HR analytics

Psychometrics zijn essentieel voor
HR analytics

Psychometrische instrumenten leveren objectieve, kwalitatieve en relevante data die uw HR analytics aanzienlijk verrijken. Bij psychometrics ligt de focus vooral op de medewerker. Juist die informatie stelt u in staat om uw HR strategie nog beter te onderbouwen:

U krijgt vat op ‘best fit’ persoonlijkheidskenmerken en welk gewenst intelligentieniveau optimaal is voor specifieke rollen.

U ontdekt welke combinaties van factoren ertoe leiden dat medewerkers uw organisatie versterken of juist verzwakken.

U krijgt inzicht in de eigenschappen die essentieel zijn voor managers om anderen in uw organisatie te laten groeien en engagement te creëren.

U krijgt grip op de factoren die ertoe leiden dat medewerkers uw organisatie vroegtijdig verlaten.

Aanpak

In vier stappen leiden we u naar het benutten van data voor het realiseren van uw gewenste HR strategie.

Business Challenge

Bij het opzetten van HR analytics & psychometrics is het van belang te starten met het formuleren van uw business challenges. Wat zijn uw uitdagingen op HR gebied? Welke processen wilt u verbeteren? Welke doelstellingen heeft u als het gaat om het vinden, binden en boeien van talent? Hoe wilt u duurzame inzetbaarheid realiseren? Mogelijk heeft u dit al in kaart gebracht. Wij kunnen u helpen uw uitdagingen scherp te krijgen en met u bepalen welke rol HR analytics daarbij kan vervullen.

HR analytics

Continuous improvement

Samen met uw HR team geven we betekenis aan de data. De uitkomst van de analyses geven input en richting aan de gewenste acties. Naar aanleiding van de resultaten kunnen gerichte interventies worden ontwikkeld die de organisatie laten groeien en menselijke performance verhogen.

Data Hub

Uw vraagstelling bepaalt welke data relevant is. Wilt u bijvoorbeeld ongewenst verloop tegengaan? Dan leveren verloopintentie, exit interviews, engagement en de match met company values interessante data op. Deze informatie kunnen we verder verrijken met data uit andere bronnen, zoals uw personeelsmanagementsystemen. Onze IT afdeling bouwt samen met u een Data Hub op. Deze hub ontsluit en combineert de beschikbare-, gewenste- en geanonimiseerde data uit verschillende bronnen. Uiteraard blijft u eigenaar van uw data.

Visualise & Analyse

Infographics maken relevante data direct inzichtelijk, waardoor u een realtime terugkoppeling heeft op uw doelstellingen. Uitschieters worden snel zichtbaar en u kunt inzoomen van het hoogste naar het laagste organisatieniveau. Daarnaast bouwen we analysemodellen waarmee we hypotheses toetsen, bijvoorbeeld over de factoren die uw business challenges beïnvloeden. We ontwikkelen predictieve HR modellen, specifiek voor uw organisatie en omgeving. Beleidsbeslissingen worden op basis van deze informatie kwantificeerbaar.

Ixly, uw data science partner

Al meer dan 15 jaar zet Ixly psychometrie in om mensen en organisaties te helpen hun doelstellingen te bereiken. We bieden excellente psychometrische vragenlijsten en testen, getoetst door wetenschappers. Ons streven is om bij te dragen aan werkgeluk van medewerkers door organisaties inzicht te geven in de factoren en investeringen die bijdragen aan engagement, performance en benutting van kwaliteiten van mensen. Ons doel; Happy People, Happy Customers, Successful Organizations.

Start today.

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan om te onderzoeken wat psychometrics en HR analytics voor uw organisatie kunnen betekenen. Organisaties met minimaal vijftig medewerkers kunnen al profiteren van de gecombineerde kracht van psychometrics & HR analytics. U heeft ongetwijfeld challenges, en waarschijnlijk ook data om antwoorden te genereren. Ons team van data scientists en IT-ers staat klaar om met u aan de slag te gaan!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij bellen of mailen u terug. Wij sturen geen geautomatiseerde emails.