Maatschappelijk is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema, gezien de vergrijzing en verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Organisaties en medewerkers kunnen hier werk van. Beleid gericht op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit zorgt voor duurzame inzetbaarheid en vitale organisaties.

Een veelgebruikte definitie van duurzame inzetbaarheid is deze: 

“De mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.”

Borgen van arbeidsparticipatie: begin op tijd!

Duurzame inzetbaarheid is vooral belangrijk om arbeidsparticipatie te borgen op langere termijn. En zoals altijd, ook hier geldt dat je daar vroeg mee moet starten. Als je op je vijftigste nog eens gaat beginnen hier aan te werken, is het vaak te laat. Tussen je dertigste en vijftigste moet je al een basis leggen om arbeidsparticipatie te bevorderen voor 50-plussers. Het beleid start nu!

Duurzame inzetbaarheid vs. employability

Deze begrippen zijn verwant aan elkaar, het een gaat niet zonder het ander. Je zou het synoniemen kunnen noemen, maar in de uitwerking is het wel anders. De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt op vitaliteit en gezondheid en een loopbaanplan gericht op employability in de latere fasen van de loopbaan. Hoe zorg je ervoor dat je vitaal, gezond en bevlogen bezig bent. Hoe zorg je ervoor dat je toegevoegde waarde kunt blijven leveren in latere leeftijdsfasen.

duurzame-inzetbaarheid-bevlogenheid

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Deze scan is een laagdrempelig instrument dat bij uitstek geschikt is voor het signaleren van loopbaanvraagstukken bij medewerkers, om hier aandacht aan te besteden en tijdig stappen te ondernemen.

duurzame inzetbaarheid scan Probeer de Duurzame InzetbaarheidScan!

Lees de cases!

De instrumenten van Ixly werden al eerder gebruikt bij zorginstelling Amstelring, waar ze werk maakten van Duurzame Inzetbaarheid via een bijzonder programma rondom vitaliteit. Ook Adviesbureau Perspectief gebruikte onze tests en vragenlijsten om een traject te begeleiden in een zorginstelling.

  • Perspectief
  • Amstelring

Beleid voor Duurzame inzetbaarheid in de organisatie

Beleid dat hierop gericht is, zou je kunnen zien als een uitbreiding van employabilitybeleid met activiteiten met een focus op gezondheid en vitaliteit. Ook hier geldt dat het altijd van de context afhangt hoe je het aanpakt. Bij zware beroepen voor lager opgeleiden zal het beleid anders zijn dan voor hoogopgeleide kantoormedewerkers. Speerpunten zijn dan:

– Gezondheids- en veiligheidsbeleid
– Loopbaanontwikkeling

Wat levert werken aan Duurzame Inzetbaarheid op?

Het rendement voor een organisatie is uiteindelijk een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zijn gezonder en actiever. Er is minder uitstroom naar WIA of andere ongewenste uitstroom. En dat levert geld op.

Lees hier onze blog “Bevlogenheid, zo ga je daarmee aan de slag”

Duurzame Inzetbaarheid

Verantwoordelijkheden voor medewerkers

Een organisatie kan een basis leggen voor duurzame inzetbaarheid, maar de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers is natuurlijk even belangrijk. Denk aan een gezonde levensstijl, bewegen, niet roken, in balans blijven. Het individuele belang van de medewerker is ook heel groot. Je wil van je oude dag kunnen genieten natuurlijk. De organisatie kan helpen met bewustwording en andere activiteiten gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen helpen met organisatiescans, vitaliteitsscans, onderzoek, beleidsontwikkeling, workshops en trainingen voor leidinggevenden.

Voor meer informatie over onze dienstverlening, instrumenten, of als u deze een keer wilt uitproberen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contact

Sparren?

Wilt u de Duurzame Inzetbaarheid Scan een keer uitproberen of vrijblijvend sparren hoe uw organisatie kan werken aan dit thema?

Vul het formulier in, dan bellen wij u terug.

  • Uw gegevens
  • Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en sturen u geen nieuwsbrieven tenzij u hier toestemming voor geeft.