Belbin Test is oorspronkelijk door Meredith Belbin ontwikkeld. De vragenlijst rapporteert op negen teamrollen. Het idee is dat in effectieve teams alle rollen vertegenwoordigd zijn. Iedereen heeft daarbij voorkeuren voor bepaalde rollen, maar kan in teams wel verschillende rollen invullen. Deze vragenlijst wordt veel gebruikt bij teambuilding en aanvullend bij assessment en psychologisch onderzoek.

Teamrol Indicator

De Teamrol Indicator onderzoekt welke van negen teamrollen je voorkeur geniet op vergelijkbare wijze als de Belbin test. De vragen zijn echter verbeterd waardoor de vragenlijst over betere psychometrische kwaliteiten beschikt. Het rapport geeft een indicatie welke rollen iemand geneigd is in te nemen in een team. Deze vragenlijst Teamrol Indicator is opgenomen in de Test-Toolkit en is vooral bruikbaar bij individuele assessments of coaching.

Van Persoonlijkheid naar Teamrol en Team Contributions

In de Test-Toolkit is een compacte Big Five persoonlijkheidsvragenlijst opgenomen die rapporteert op zowel het Belbin teamrollen model als het teamcontributions model.

Team Contributions als 360 Graden Feedback

Team Contributions is als 360 Graden Feedback opgenomen in de 360-Toolkit. Dit maakt het mogelijk om teamleden elkaar feedback te geven op hun rol. Dat is natuurlijk bij functionerende teams veel belangrijker dan wanneer je uitsluitend informatie hebt over hoe iemand zichzelf ziet. Voor Teambuilding activiteiten en evaluaties van bestaande teams, bevelen wij daarom deze 360 Graden Feedback variant aan.

Team Contributions

De Belbin test heeft ook veel kritiek ontvangen. Dat heeft ertoe geleid dat wij een alternatief model hebben ontwikkeld, namelijk Team Contributions. In dit model is het niet zo dat iemand een bepaalde rol vervult, maar juist verschillende soorten bijdragen kan leveren aan een team. Iemand kan zo een grotere of kleinere rol in een team spelen. Dat komt meer overeen met hoe teams ervaren worden. In verschillende teams kun je ook verschillende bijdragen leveren.

Professionele Belbin Testen

Op het internet zijn veel gratis testen beschikbaar. Als professional wil je juist vragenlijsten en testen gebruiken die niet publiekelijk beschikbaar zijn. Dat biedt de Test-Toolkit!

Goede Theoretische onderbouwing

Betrouwbaar en Valide

Normgroepen uit Selectiesituaties

Breed Pakket Testen

Betaalbare Kwaliteit

Bent u een professionele gebruiker en wilt u meer informatie of onze instrumenten zelf een keer uitproberen?  Vul uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Uw Gegevens