Dimitroff | Partners

Dimitroff | Partners werkt vanuit een netwerk van psychologen en professionals. Zij richt zich op diagnostiek, advies en ontwikkeling van mens en organisatie.

Dimitroff | Partners kent een bevlogen, mensgerichte en professionele werkwijze gericht op het behalen en het borgen van de het gewenste (bedrijfs)resultaat. Daarbij kent zij de balans tussen mensgerichte betrokkenheid en professionele autonomie.

Assessment

Doel van een assessment is om zicht te krijgen of een kandidaat voldoet aan een bepaald functieprofiel en of de kandidaat aansluiting vindt binnen de context, structuur en cultuur van de organisatie in kwestie.
De kandidaat wordt tijdens het assessment persoonlijk begeleid en krijgt directe feedback. Zo ontstaat er “ervaringsleren”, wat een goed beeld oplevert over het ontwikkel-potentieel van de kandidaat. Wij werken conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).