AES Advies

AES Advies is een adviesbureau actief op het terrein van mens en organisatie. Door jarenlange ervaring in de profit en de non-profit sector kunnen we u op een persoonlijke manier van dienst zijn. Wij hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit ziet u dan ook terug in de vervulde opdrachten. Daarnaast zijn wij van mening dat u gebaat bent bij daadkracht en transparantie. Woorden maar ook daden. Geen onnodige uren, maar resultaat.

AES Advies is gespecialiseerd in de volgende zaken:

  • Verandering- en implementatie Management
  • Certificeringstrajecten (o.a. ISO, Prestatieladder CO2)
  • Werving en Selectie
  • HRM

Heeft u een (her) inrichtingsvraagstuk, of bent u misschien op zoek naar iemand die u kan begeleiden bij de ontwikkeling van uw team. Op zoek naar nieuwe medewerkers of dienen processen herzien te worden? Neem contact op met ons, zodat wij u kunnen ondersteunen en adviseren.