Assessment

Wat is een Assessment en waarom is het zo populair? Hoe kun je het oefenen, wat kost het? Hoe zet je het als organisatie goed in?

Het oorspronkelijk Engelse woord Assessment betekent ‘Beoordeling’. Zoals het begrip Assessment in Nederland gebruikt wordt betekent het een beoordeling van persoonlijke kwaliteiten en competenties. Meestal in het kader van personeelsselectie.
Lees meer over deze en andere vragen op deze pagina over Assessment. Lees meer …

Waarom een Assessment?

In Nederland wordt in vergelijking met andere landen veel getest. Waarom is dit? Het voorkomen van ‘mis-hires’ is de belangrijkste. Daarnaast zijn er ook andere redenen voor deze populariteit.

Online Assessment

Assessment testen worden steeds vaker online afgenomen. Via een webapplicatie krijgt een kandidaat een toegangscode tot een aantal testen. De kandidaat vult de testen online in.

Wat kost een Assessment?

Deze vraag is even lastig te beantwoorden als de vraag wat een auto kost. Dat hangt af van welke auto! Allereerst is van belang of je als organisatie zelf assessments wilt inkopen of een assessment center wilt opzetten. Verder is belangrijk hoe het assessment is ingericht en wie het assessment uitvoert. We beschrijven de achterliggende factoren.

Een Assessment Oefenen, hoe doe je dat?

Bij het oefenen van je Assessment gaat het vooral om intelligentietesten. De kans is klein dat je exact dezelfde test krijgt bij een echt assessment. Het is daarom belangrijker te leren hoe je de test aanpakt.

Assessment Testen

Welke testen worden gebruikt bij assessment? De vraagstelling van een assessment mag verschillen, de inhoud bestaat vaak uit een combinatie van de volgende assessment testen: Persoonlijkheid, Intelligentietesten en rollenspellen.

Rechten van Kandidaten bij Assessment

Een kandidaat heeft niet alleen plichten, maar zeker ook rechten. Twee codes zijn relevant voor de rechten van kandidaten bij een assessment: de NIP beroepscode en NVP sollicitatiecode.

Excellente Assessmentbureaus

Een goed gespecialiseerd assessmentbureau kan voor kwaliteit zorgen en bijdragen aan het succes van uw organisatie, van MKB tot multinational.

Assessment, zelf doen of uitbesteden?

Deze ‘Make or buy decision’ is vrij eenvoudig. Kijk de afgelopen drie jaar naar het laagste aantal assessments in een kwartaal. Zijn het meer dan 30 Assessments per kwartaal, dan is het te overwegen Assessments zelf te doen.

Wetenschappelijke Achtergrond Assessment

Het meta onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) heeft een wetenschappelijke basis gelegd voor het gebruik van het assessment center. Wat daarin opvalt is dat vooral intelligentie (gma), testen van vakkennis, het gestructureerde interview en integriteitstesten waarde toevoegen aan het selectieproces.